Motorkářský kodex

Převzato od starších a zkušenějších, kteří nás poučili, co znamená být MOTORKÁŘ.

Všechny motorkáře kdysi spojoval nepsaný kodex etiky a chování motorkářů.

 

  • Nenech si nic namluvit. Buď laskavý k ženám, dětem a zvířatům, ale nenechej ze sebe dělat pitomce toto je nezbytné.

 

  • Nikdy nelži,nepodváděj a nekraď. Vždy říkej pravdu.

 

  • Pokud spatříš zlo, naprav jej sám. Pokud něco zamýšlíš (máš něco za lubem a je z toho chyba), vyřeš sám problémy.

 

  • Nefňukej. Absolutně nikdo nemá rád a nerespektuje lidi, kteří fňukají.

 

  • Nikdy neříkej, že by sis přál zemřít a nikdy se nevzdávej. Ať už je to ve rvačce v debatě nebo při obchodu.

 

  • Pomáhej ostatním. Když bratr nebo sestra stojí se svým porouchaným strojem na silnici, zastav a nabídni pomoc.

 

  • Drž se svých plánů. Když řekneš že něco uděláš, tak to udělej, když řekneš že někde budeš, tak dodrž své slovo.

 

  • Život není jen nácvik na něco. Není to jen zkouška na premieru. TOHLE JE ŽIVOT. Tak vyjeď ven a užívej ho plným dechem.

 

  • Tak a teď si to zopakujeme. Jsi motorkář, moderní rytíř silnic. Chraň slabé, drž hlavu vzhůru a buď hrdý na to, kdo jsi.

 

Tato přikázání jsou vysvětlena jen v hrubých rysech.

Tak jeď...

 

Teď víš, kdo jsi…